Pågående insatser
 • KRUS
 • Knutpunkten
 • SAMBA
 • Plattformen
 • Innergården
 • Pontibus
 • Vägknuten
 • RESA
Övriga engagemang
 • Samba Integration
 • Tillsammans är logiskt
 • KRAMI - förstudie
 • Samverkan leder till arbete
 • Kartläggning kring integration Högsby Kommun
 • Fler i arbete genom ASF
 • Jämställdhet
 • Utbildningsinsatser
 • Indikatorprojektet
Avslutade insatser
 • IKO - Vi blir fler
 • Arbetsrehab Hultsfred och Vimmerby
 • Arbetscentrum Rehab & Ungdoms-ACR
 • NET-rehab
 • Brokraft Öland
 • Kalmar Arbetsrehabilitering
 • Nykraft
 • Arbetsrehab Borgholm
 • Grön rehabilitering
 • SVUNG
 • Konst och hemslöjd i Emmaboda
 • Sociala företag i Västervik
 • DIVA
 • DRIVE
 • Klivet
 • Vägknuten
 • Leva Livet
 • Plug in
 • Navigatorskolan
 • Steget framåt
 • TIA
 • Vägen till självförsörjning
 • Vägknuten 2
X