Plattformen

Plattformen finns i Vimmerby och Hultsfred

Kontaktperson Hultsfred Malin Strömmert 

Tel: 010-354 31 16 eller 070-234 23 99

Kontaktperson Vimmerby Kajsa Svensson

Tel: 010-356 94 15 eller 072-244 16 60

Insatsen bedrivs i samverkan mellan socialförvaltningarna i Hultsfreds och Vimmerby kommuner, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Landstinget i Kalmar län.

Projekt Plattformen påbörjades den 1 december 2014 och pågick till den 30 november 2017. Från och med 1 december 2017 är Plattformen en långsiktig insats som kommer att finnas kvar så länge det finns en målgrupp och så länge syftet uppnås.

Syfte 

Plattformens syfte är att:

Målgrupp

Mål

Metoder och arbetssätt

Plattformen ska utveckla metoder och modeller som leder till ökad förvärvsförmåga hos deltagarna och tillsammans med ordinarie myndigheter utveckla former för fördjupat samarbete och samordning så att de samlade resurserna används effektivt. Plattformen ska arbeta med motivations- och kartläggningsarbete för att få förståelse för deltagarens situation och kunna starta där denne befinner sig.

Den metod koordinatorerna arbetar efter bygger på ett coachande förhållningssätt med fokus på motivation, stöd, vägledning och inspiration gentemot arbetslinjen och egen försörjning. Den enskildes egna resurser ska vara i fokus och vägledande för genomförandeplanen. 7TJUGO genomsyrar koordinatorernas bemötande och förhållningssätt. Syftet är att stärka den inre motivationen till förändring och den egna tron på förändringsförmåga. Vi ser till hela individens behov även om projektet inte kan tillgodose alla behov.

En coachande metod och kompetens som bygger på att stärka den enskilde i sin egen kapacitet och där dialogen förs utifrån förhållningssätt och möjligheter.

Verksamheten erbjuder vägledning, praktik, gruppverksamhet och arbetsträning utifrån en individuell planering.

Samverkansteamet bestående av representanter från samtliga huvudmän arbetar för att få ett helhetsperspektiv. Samverkansteamet har ett upparbetat och välfungerande arbetssätt där man i samverkan arbetar med konsultativa remisser samt insatsremisser.

Upplysningar om insatsen lämnas av:

Malin Strömmert 

Tel: 010-354 31 16 eller 070-234 23 99

Kajsa Svensson

Tel: 010-356 94 15 eller 072-244 16 60

Till toppen

Få nyheter direkt till din inkorg!