Kompass

Kompass finns i Mörbylånga kommun

Arbetsmarknadscoach Camilla Jaensson

Tel. 010-3547883

Insatsen bedrivs i samverkan mellan arbetslivscentrum i Mörbylånga kommun, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Kalmar.

Projektet startade den 1 januari 2013, och då under namnet Innergården, och har efter förlängning pågått till och med den 31 december 2017. Sedan dess har det varit en delfinansiering mellan Mörbylånga kommun och Samordningsförbundet.

Från och med 1 januari 2018 är Kompass en långsiktig insats som kommer att finnas kvar så länge det finns en målgrupp och så länge som syftet uppnås. Delfinansiering med Mörbylånga kommun fortsätter.

Syfte

Syftet med insatsen är att genom samverkan mellan deltagande myndigheter och individen verka för att personer som står långt ifrån arbetsmarknaden ska få förutsättningar för att nå egen försörjning eller att få rätt ersättning från rätt instans.

Målgrupp

Mål

Målsättning är att hantera 70 konsultations- och insatsremisser samt ha 30 deltagare på årsbasis.

Verksamheten kommer att utvärderas enligt Samordningsförbundets riktlinjer.

Metoder och arbetssätt

Kompass är en arbetsförberedande insats som baseras på empowerment-pedagogiken enligt 7tjugo-modellen. Empowerment syftar till att stärka deltagarens motivation och tilltro till sin egen förmåga att finna en väg framåt mot arbete eller studier, och att bli ansvarstagande i sina egna liv. Genom utvecklande och roliga gruppövningar belyser vi tillsammans ämnen som självbild, ansvar, resurser, förhållningssätt, kommunikation och mål. Detta hjälper deltagarna att rusta sig med de förmågor som krävs på arbetsmarknaden eller i studier.

Ytterligare en gruppaktivitet är friskvård, eftersom sambandet mellan motion och psykisk hälsa är väl belagt: man blir gladare, lugnare och det går lättare att ta sig an svårigheter. Friskvården kan bestå av t ex promenader, gymträning, yoga eller föreläsningar.

Dessutom ges möjligheten att prova på olika slags arbetsuppgifter utifrån intresse och förmåga. I insatsen ingår även studiebesök på arbetsplatser och skolor, och möjlighet till extern praktik, samt individuell vägledning och coaching.

Kompass ingår i ett samverkansteam som består av representanter från de myndigheter som är knutna till insatsen. Teamet arbetar tillsammans för att få ett helhetsperspektiv på deltagarens situation och behov för att på ett effektivt sätt hjälpa deltagaren på bästa möjliga vis.

Upplysningar om insatsen lämnas av:

Camilla Jaensson

Tel. 010-3547883

Ewa Åkerman

Tel. 010-3547889

Samtycke konsultation Kompass

Kontaktuppgifter KOMPASS Samverkansteam 2021

Flödesschema Kompass

Till toppen

Få nyheter direkt till din inkorg!