Vad är samordningsförbundet?

När vi behöver tänka tillsammans…

Det är då samordningsförbundet kommer in i bilden. Vi kommer in när det behövs hjälp av flera eller som rubriken beskriver, när vi behöver tänka tillsammans. För oss är det alltid individen som är i fokus. Hur gör vi det bästa för individen? Hur säkerställer vi en förändring som är hållbar och kvalitativ? Det är frågor som genomsyrar våra insatser och våra samverkansteam.

Läs mer om våra insatser och deras arbetssätt under fliken Insatser.

Alla som arbetar i våra insatser har ett lösningsfokuserat förhållningssätt, är utbildade i empowerment och har ett genuint engagemang för individen. Vi frågar individen vad den vill. Vi är övertygade om att det är individen själv som är expert på sin egen situation och därmed sitter inne med den varaktiga lösningen. Det må ta ett tag att hitta svaret, riktningen eller lösningen men under den tiden finns vi kvar. Vi motiverar, stärker, inspirerar och stöttar. Vi vill få en helhetsbild runt individen som är hållbar. Vi vill ha en plan, en lösning och en myndighetsgemensam strategi kring individen.

Som komplement till insatserna så jobbar vi med att ha en välutvecklad och välfungerande samverkansstruktur. Vi har samverkansteam till varje insats, lokala samverkansgrupper som täcker in länets alla kommuner samt en engagerad och påläst organisation kring förbundet.

Tid, tålamod, glädje och engagemang
är våra ledord i arbetet!

Samordningsförbundets bakgrund

Samordningsförbundet i Kalmar län bildades den 1 oktober 2005. Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget och alla kommuner i länet är medlemmar. Förbundet är bildat med stöd av Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Allt arbete sker med en stark lokal förankring.

I verksamhetsplan och budget varje år finns uppsatta mål för förbundet och för de olika insatserna.

Förbundets uppgift är att bedriva finansiell och politisk samordning mellan medlemmarna inom rehabiliteringsområdet. Uppdraget är att underlätta för medlemmarna att samverka kring individer i arbetsför ålder som behöver ett samordnat stöd från flera rehabiliteringsaktörer. De samordnade resurserna ska användas för insatser som syftar till att den enskilde ska förbättra sin förmåga till förvärvsarbete.

 

Till toppen

Få nyheter direkt till din inkorg!