SAMBA

Samba finns i Nybro

Kontaktperson Ulf Arvidsson

Tel: 0481-45139

Insatsen bedrivs i samverkan mellan socialförvaltningen i Nybro och Emmaboda kommuner, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Landstinget i Kalmar län.

Projektet startade den 1 februari 2014 och slutdatum var ursprungligen den 31 januari 2016. Efter förlängning fortsatte projektet till 31 januari 2018.

Från och med 1 februari 2018 är Samba en långsiktig insats som kommer att finnas kvar så länge det finns en målgrupp och så länge syftet uppnås.

Syfte

Syftet är att motverka utanförskap genom samordnade insatser och därigenom stärka individer för inträde eller återgång till arbetsmarknaden eller i annan varaktig försörjning. Övergripande mål är att föra de inskrivna i insatsen närmare arbetsmarknaden och skapa förutsättningar för personlig utveckling. Insatsen vill bidra till en långsiktig samverkan för individer som är i behov av en samordnad handlingsplan.

Mål

  • 90 % av deltagarna ska uppleva stöd och  inflytande i sin process.
  • 75 % av deltagarna ska uppleva sig vara mer redo för att arbeta eller studera.
  • 30 % av deltagarna ska kommit ut i arbete eller studier efter avslutad insats.
  • Målsättning är att ha 30 deltagare på årsbasis. Samt att hantera 70 stycken insats- och konsultationsremisser.

Målgrupp

Målgruppen är personer som är i behov av samordnade insatser för inträde eller återgång till arbetsmarknaden eller i annan varaktig försörjning.

Metod och arbetssätt

Metoden i samba är riktad mot individanpassat arbete med deltagare och är uppdelat på kartläggning, process och verkställighet. Metoder som används är Empowerment och 7tjugo. Dessa metoder bygger på ett coachande förhållningssätt med fokus på motivation, stöd, vägledning och inspiration gentemot arbetslinjen och egen försörjning. Den enskildes egna resurser ska vara i fokus och vägledande för genomförandeplanen. 7TJUGO genomsyrar bemötande och förhållningssätt. Syftet är att stärka den inre motivationen till förändring och den egna tron på förändringsförmåga.

Individer som har längst väg att gå, genomgår alla tre stegen, kartläggning, process och verkställighet.  Medan de som står närmast arbetsmarknaden går direkt in i process och verkställighet. Med hjälp av utvecklingstrappans fem steg kan sedan individens behov matchas mot arbetsgivarens behov för att säkerställa en utveckling. Även om man i vissa fall inte kan tillämpa arbetslinjen behövs utvecklingstrappan som underlag för aktivitets- eller sjukersättning.

Upplysningar om insatsen lämnas av verksamhetsledare:

Ulf Arvidsson

Tel: 0481-45139

Carola Axelsson

Tel: 0481-45109

Oscar Winsth

Tel: 0481-45190

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


X