SAMBA

Samba finns i Nybro och Emmaboda

Insatsen bedrivs i samverkan mellan socialförvaltningen i Nybro och Emmaboda kommuner, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Regionen i Kalmar län. Vi har ett samverkansteam till vår hjälp bestående av handläggare från ovan nämnda myndigheter. Samverkansteamet träffas en gång i månaden och alla arbetar för att hjälpa dig och för att få en gemensam bild av dina förutsättningar.

Projektet startade den 1 februari 2014 och slutdatum var ursprungligen den 31 januari 2016. Efter förlängning fortsatte projektet till 31 januari 2018.

Från och med 1 februari 2018 är Samba en långsiktig insats som kommer att finnas kvar så länge det finns en målgrupp och så länge syftet uppnås.

Syfte

Syftet är att motverka utanförskap genom samordnade insatser och därigenom stärka individer för inträde eller återgång till arbetsmarknaden eller i annan varaktig försörjning. Övergripande mål är att föra de inskrivna i insatsen närmare arbetsmarknaden och skapa förutsättningar för personlig utveckling. Insatsen vill bidra till en långsiktig samverkan för individer som är i behov av en samordnad handlingsplan.

Mål

 • 90 % av deltagarna ska uppleva stöd och  inflytande i sin process.
 • 75 % av deltagarna ska uppleva sig vara mer redo för att arbeta eller studera.
 • 30 % av deltagarna ska kommit ut i arbete eller studier efter avslutad insats.
 • Målsättning är att ha 30 deltagare på årsbasis. Samt att hantera 70 stycken insats- och konsultationsremisser.

Målgrupp

 • 20 – 60 år
 • Individen har en önskan om att förändra sin situation och är motiverad till att delta
 • Behov av en samordnad plan
 • Aktuell på två eller fler myndigheter, alternativt aktuell på en myndighet men bedöms vara i behov av stöd från ytterligare myndighet
 • Beroendeproblematik (alkohol, droger, spel) ska ligga minst 6 månader tillbaka i tiden
 • Individen måste vara beredd på att vara igång i insatsen minst 6 timmar/vecka

Metod och arbetssätt

7TJUGO är den metod vi använder i vårt arbete.

7TJUGO är en empowermentmetod som genomsyrar vårt bemötande och vårt förhållningssätt, med syfte att stärka din inre motivation till förändring och egna tro på förändringsförmåga. Metoden bygger på ett coachande förhållningssätt med fokus på motivation, stöd, vägledning och inspiration mot att du ska nå egen försörjning. Dina egna resurser ska ställas i fokus och vara vägledande för genomförandeplanen. Vi ser till hela ditt behov.

SAMBA erbjuder

 • Gruppverksamhet
 • Friskvård
 • Enskild coachning och vägledning

Gruppverksamheten innebär att vi jobbar i rullande block med olika teman som till exempel syftar till att stärka din självkänsla, självbild och ditt självförtroende.

Friskvården sker i grupp med målsättning att stärka både din fysiska och psykiska hälsa.

I den enskilda coachningen erbjuds stöd på väg mot egen försörjning enligt din individuella planering.

Dina fördelar

 • Dina handläggare från olika myndigheter träffas tillsammans med dig på gemensamma möten
 • Du får en genomförandeplan istället för flera olika
 • Du får en coach som stöttar dig under hela tiden du är med i SAMBA

 

Upplysningar om insatsen lämnas av samverkansledare:

Ulf Arvidsson

Tel: 0481-45139

Carola Axelsson

Tel: 0481-45109

Oscar Winsth

Tel: 0481-45190

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


X