SAMBA

Samba finns i Nybro och Emmaboda

Insatsen bedrivs i samverkan mellan arbetsmarknadsenheten i Nybro och Emmaboda kommuner, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Regionen i Kalmar län. Vi har ett samverkansteam till vår hjälp bestående av handläggare från ovan nämnda myndigheter. Samverkansteamet träffas en gång i månaden och alla arbetar för att hjälpa dig och för att få en gemensam bild av dina förutsättningar.

Projektet startade den 1 februari 2014 och slutdatum var ursprungligen den 31 januari 2016. Efter förlängning fortsatte projektet till 31 januari 2018.

Från och med 1 februari 2018 är Samba en långsiktig insats som kommer att finnas kvar så länge det finns en målgrupp och så länge syftet uppnås.

Syfte

Syftet är att motverka utanförskap genom samordnade insatser och därigenom stärka individer för inträde eller återgång till arbetsmarknaden eller i annan varaktig försörjning. Övergripande mål är att föra de inskrivna i insatsen närmare arbetsmarknaden och skapa förutsättningar för personlig utveckling. Insatsen vill bidra till en långsiktig samverkan för individer som är i behov av en samordnad handlingsplan.

Mål

Målgrupp

Metod och arbetssätt

7TJUGO är den metod vi använder i vårt arbete.

7TJUGO är en empowermentmetod som genomsyrar vårt bemötande och vårt förhållningssätt, med syfte att stärka din inre motivation till förändring och egna tro på förändringsförmåga. Metoden bygger på ett coachande förhållningssätt med fokus på motivation, stöd, vägledning och inspiration mot att du ska nå egen försörjning. Dina egna resurser ska ställas i fokus och vara vägledande för genomförandeplanen. Vi ser till hela ditt behov.

SAMBA erbjuder

Gruppverksamheten innebär att vi jobbar i rullande block med olika teman som till exempel syftar till att stärka din självkänsla, självbild och ditt självförtroende.

Friskvården sker i grupp med målsättning att stärka både din fysiska och psykiska hälsa.

I den enskilda coachningen erbjuds stöd på väg mot egen försörjning enligt din individuella planering.

Dina fördelar

Upplysningar om insatsen lämnas av samverkansledare:

Ulf Arvidsson

Tel: 0481-45139

Carola Axelsson

Tel: 0481-45109

Oscar Winsth

Tel: 0481-45190

Till toppen

Få nyheter direkt till din inkorg!