DIVA

Projektet drevs i samverkan mellan Nybro och Emmaboda kommuner, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt Landstinget i Kalmar län.

Projektet pågick från den 1 december 2010 till den 30 november 2013.

Projektet syftade till:

 • Gemensamt kunna göra en korrekt bedömning av individens arbetsförmåga och att deltagaren finner sin väg till en längre utbildning, arbete eller starta eget.
 • Att skapa intresseväckare för deltagarna.
 • Deltagarna ska vara trygga i sina medvetna val för hållbar framtid!
 • Stärka individens självkänsla och självförtroende, vilket bidrar till att våga genomföra medvetna val.
 • Syftet är att deltagaren ska vidga sina vyer i en process för att kunna finna sin väg till nya möjligheter och en hållbar framtid.
 • Effektivisera samverkansmyndigheternas resurser och kompetens.
 • Deltagaren ska få ökad egen självförsörjning genom arbete, utbildning och/eller eget företagande.
 • Berörda myndigheter kan remittera unga vuxna för tidig identifiering och kartläggning för vidare behov.
 • Förhindra rundgång mellan myndigheter.

Målet var:

 • 25 personer ska aktualiseras årligen..
 • 30 % ska få ökad egen självförsörjning genom arbete eller utbildning inom 90 dagar efter avslutad aktivitet.
 • Den genomsnittliga perioden för bedömning av arbetsförmåga och till dess handlingsplan för fortsatta insatser verkställd ska inte överstiga 12 mån.
 • För alla deltagare gäller i första hand arbetslinjen och att arbetssättet i projekt är coachande.
 • Anordnaren ska tillgodose den enskildes behov av åtgärder och verksamhet oavsett i vilken av de tre kommunerna deltagaren är hemmahörande.
 • Skapa olika ”intresseväckare” gruppaktiviteter som bidrar till att individen ökar sina möjligheter till medvetna val och en hållbar utveckling.

Målgruppen var:

 • Unga vuxna 18-30 år
 • Unga vuxna med psykosociala problem
 • Unga vuxna som riskerar hamna i en gråzon mellan myndigheterna
 • Unga vuxna som står utanför arbetsmarknaden
 • Invandrare

Resultat

Av 67 deltagare har 15 avslutats till arbete och 10 till studier. Det innebär 37 % vilket med god marginal överträffar målsättningen om 30 %. Enligt inkomna enkäter har en övervägande majoritet av deltagarna dessutom varit nöjda eller mycket nöjda med projektet.

Till toppen

Få nyheter direkt till din inkorg!