Sociala företag i Västervik

Projektet bedrevs i samverkan mellan Västerviks kommun, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Landstinget i Kalmar län och pågick från den 9 september 2011 till den 30 september 2013.

Projektet syftade till att stödja bildande och etablering av sociala företag som i ett långsiktigt perspektiv kan skapa fler arbetstillfällen för personer i behov av samordnad rehabilitering.

En projektledare anställdes för att samordna olika aktörers stöd till bildande av sociala företag, stimulera personer att starta genom att arbeta med att inspirera, ta fram och stödja affärsidéer och affärsplaner i processen mot bildande av sociala företag, samt bidra till kunskapsutveckling och nätverksbyggande.

Den övergripande målsättningen är att projektet ska resultera i ökad försörjning genom anställning i eller start av socialt företag. Två sociala företag skulle starta under projekttiden och en handbok för socialt företagande i Västervik skulle utarbetas.

Projektet vände sig till personer i förvärvsaktiv ålder år,som var arbetssökande eller på annat sätt stod utanför arbetsmarknaden och var i behov av stöd inför etablering på arbetsmarknaden.

Genom att stödja bildandet av sociala företag skulle projektet på sikt skapa förutsättningar för att:

  1. behovet av offentlig försörjning och offentliga tjänster för individer med samordnande rehabiliteringsbehov ska minska,
  2. individer som står lite längre ifrån arbetsmarknaden kan få en sysselsättning eller anställning i ett socialt företag,
  3. individer som deltar i projektet ska uppnå en förbättrad egenupplevd hälsa,
  4. individer som deltar i projektet får en ökad kunskap i det som utgör grunderna för start av (socialt) företag,
  5. det sociala företaget kan bidra till tillväxt i samhället på samma sätt som andra företag på marknaden.

Upplysningar om projektet lämnas av:

Biträdande arbetsmarknadschef Elisabeth Johansson, tel. 0490-25 50 79, e-post elisabeth.johansson@vastervik .se

Till toppen

Få nyheter direkt till din inkorg!