Grön rehabilitering

Projektet bedrevs i samverkan mellan socialförvaltningen, arbetsförmedlingen, landstinget och försäkringskassan. Det påbörjades den 1 mars 2010 och pågick till den 30 juni 2013.

Målgruppen var personer, bosatta i södra Kalmar län, som var i riskzonen för, eller hade hamnat vid sidan av arbetslivet pga lättare-medelsvår psykisk ohälsa ex stressrelaterade besvär eller utmattningssyndrom.

Grön rehabilitering var i första hand att betrakta som en initial kurs för att skapa förutsättningar för individens återgång i arbete.

Landstinget i Kalmar län är ägare till projektet. Efter projekttidens slut forsätter verksamheten i något modifierad form.

I gruppkonceptet ingick olika teman som byggde på deltagarnas egna frågeställningar och funderingar, utifrån Problem Baserad Metod (PBM)Po.

Upplysningar om projektet lämnas av Susanne Ekdahl

Tel. 0480 – 44 81 27 eller 070-33 50 731

Postadress: Nyckeln Kurs & Kompetenscenter, Länssjukhuset i Kalmar 391 85 Kalmar.

Till toppen

Få nyheter direkt till din inkorg!