SVUNG

Projektet bedrevs i samverkan mellan Västerviks kommun, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Landstinget i Kalmar län.

Syfte
Projektet syftade till att:

  • effektivisera samverkansmyndigheternas tillgängliga resurser och kompetens
  • bedriva samverkan i syfte att undvika ”rundgång” och ”gråzoner” där den enskilde riskerar att hamna utanför samhällets skyddsnät
  • förkorta vägen för den enskilde in i samverkan och ut mot arbetsmarknaden och ökad egenförsörjning
  • tidig identifiering och kartläggning av insats- och rehabiliteringsbehov

Projektet påbörjades den 1 maj 2010 och pågick till den 30 april013.

Målgrupp
Projektet vände sig till unga vuxna i åldern 18-24 år och i vissa fall t.o.m. 29 år. Deltagaren skulle bedömas vara i behov av stöd från samverkans-myndigheterna inför etablering på arbetsmarknaden och egen försörjning.

Upp till 30 personer per år kunde erbjudas stöd och insats genom projektet.

Till toppen

Få nyheter direkt till din inkorg!