Arbetsrehab Borgholm

Projektet bedrevs i samverkan mellan Borgholms kommun, Arbetsförmedlingen Öland, Försäkringskassan och Landstinget i Kalmar län.

Projektet påbörjades den 1 juni 2008 och pågick i 3 år.

Projektet syftade till:

  • Att öka livskvalitet, kunskap, kompetens och anställningsbarhet för deltagarna.
  • Att göra gemensamma handlingsplaner för de inskrivna personerna för att identifiera och kartlägga rehabiliteringsbehov.
  • Att erhålla och behålla ett arbete eller påbörja studier.
  • Att effektivisera samverkansmyndigheternas resurser och kompetens.

Målet var:

Målet var att 100% blev färdigutredda medicinskt såväl fysiskt som psykiskt, 30% skulle erhålla ett arbete efter sin arbetsförmåga eller påbörja studier för att öka sin anställningsbarhet.

Prövningsplatserna skulle i största möjliga mån ske på öppna arbetsmarknaden.

Målgruppen var följande:
Personer i åldern 18-64 år som var arbetslösa och/eller sjukskrivna utan arbetsgivare, personer som har försörjningsstöd. Prioritering var på målgruppen yngre personer, personer med psykiskosociala problem samt utlandsfödda.

Projektet hade 20 platser per år, vilket innebar att cirka 30 personer. Inskrivningstiden var individuell med ett riktmärke på 3-12 månader, dock högst 12 månader.

Till toppen

Få nyheter direkt till din inkorg!