Nykraft

 Projektet bedrevs i samverkan mellan socialförvaltningarna i Oskarshamn, Högsby och Mönsterås, Arbetsförmedlingen, landstinget och Försäkringskassan. Det påbörjades den 1 december 2007 och pågick till den 30 november 2010.

Nykraft hette tidigare Kustkraft, men från och med 1/1 2009 gällde det nya namnet.

Projektets syfte var att deltagare i större utsträckning kunde delta i en rehabilitering som möjliggjorde återgång till arbete eller studier samt öka anställningsbarheten hos deltagarna. Rundgång mellan huvudmännen skulle förhindras. Man skulle tidigt identifiera och kartlägga rehabiliteringsbehov. Projektet syftade också till att minska samhällets vårdkostnader för målgruppen.

Målgruppen var: arbetslösa och/eller sjukskrivna utan arbetsgivare personer som har försörjningsstöd (socialbidrag) personer som riskerar hamna i en ”gråzon” mellan myndigheterna personer med psykosociala problem ungdomar och/eller invandrare som är i behov av gemensamma insatser för att ta sig ur arbetslöshet, ohälsa och/eller försörjningsstödsberoende. Unga vuxna skulle prioriteras!

Till toppen

Få nyheter direkt till din inkorg!