Kalmar Arbetsrehabilitering

Projektet bedrivs i samverkan mellan socialförvaltningen och arbetsmarknadsenheten i Kalmar kommun, Arbetsförmedlingen, Landstinget i Kalmar län och Försäkringskassan. Det påbörjades den 1 september 2007 och pågick till den 31 augusti 2010.

Syftet med verksamheten var att

  • Skapa en rehabiliteringsenhet dit berörda myndigheter kunde remittera personer i arbetsför ålder för tidig identifiering och kartläggning av rehabiliteringsbehov
  • Gemensamt kunna göra en korrekt bedömning av individens arbetsförmåga
  • Förhindra ”rundgång” mellan myndigheterna
  • Effektivisera samverkansmyndigheternas resurser och kompetens

Verksamheten bedrev arbetsträning, utredning och rehabilitering i en gemensam organisation för personer som var beroende av insatser från flera samverkande aktörer.

Viljeinriktningen var att efter projekttidens slut integrera insatserna i myndigheternas ordinarie verksamheter om utfallet  var positivt utifrån dess syfte.

Målgrupper var arbetslösa, sjukskrivna arbetslösa, långtidssjukskrivna som hade anställning men där man inte kunde återgå till denna på grund av funktionshinder och/eller personer med långvarigt försörjningsstöd som var i behov av den utredning eller arbetslivsinriktade rehabilitering som Kalmar Arbetsrehabilitering kunde tillgodose. Verksamheten skulle speciellt prioritera Unga Vuxna.

Till toppen

Få nyheter direkt till din inkorg!