Brokraft Öland

Projektet bedrevs i samverkan mellan Mörbylånga kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget i Kalmar län. Ytterligare samarbetspartner var Företagshälsovården, företagarföreningar och Ölands folkhögskola.

Syfte
Insatser syftade till att skapa ökad livskvalité (minska behovet av sjukvård) och bana väg till egen försörjning eller utbildning för målgruppen.

Genom samverkansparter skulle projektet erbjuda och verka för att personer i målgruppen utvecklades genom bland annat.

  • Tillföra bred kompetens i samverkan
  • Korrekta bedömningar genom samverkan
  • Utgå ifrån salutogenes och en lösningsfokuserad metod
  • Friskvård: kost, motion, hälsa, mental träning och muskulär avslappning

Projektet påbörjades den 1 januari 2008 och pågick till den 31 december 2010.

Målgrupp och mål

Med en prioritering på målgruppen ungdomar 18-25 år välja personer som var aktuella för samverkan och bedömdes kunna utvecklas i projektet. Personerna var därför i huvudsak representerade i följande grupper:

  • Långtidssjukskrivna
  • Långtidsarbetslösa
  • Bidragstagare
  • Personer med psykosociala problem
  • Ungdomar som är i behov av gemensamma insatser för att ta sig ur arbetslöshet, ohälsa och/eller försörjningsstöd

Ett 20-tal fasta/regelbundna platser erbjöds och fördelades lika till parter i projektet dvs. 5 st vardera fördelat på fyra med möjligheter till förskjutningar. Den totala genomströmningen under ett år kunde då uppgå till 30.

Målet var att 30% av dessa fick en ökad egenförsörjning genom arbete eller utbildning inom 90 dagar efter avslutad aktivitet.

Till toppen

Få nyheter direkt till din inkorg!