NET-rehab

Projektet bedrevs i samverkan mellan socialförvaltningarna i Nybro, Emmaboda och Torsås, Arbetsförmedlingen, Nybro, Emmaboda och Torsås, vårdcentraler och distriktsrehabiliteringen, Rehab söder i Kalmar län och Försäkringskassan. Det påbörjades den 1 december 2007 och pågick till den 30 november 2010.

Projektet syftade till:

  • Skapa en rehabiliteringsenhet dit berörda myndigheter kan remittera personer i arbetsför ålder för tidigt identifiering och kartläggning av rehabiliteringsbehov.
  • Gemensamt kunna göra en korrekt bedömning av individens arbetsförmåga.
  • Förhindra rundgång mellan myndigheter.
  • Effektivisera samverkansmyndigheternas resurser och kompetens.
  • Är att deltagaren ska få ökad egen självförsörjning genom arbete, utbildning och/eller eget företagande.

Projektet riktade sig till personer som var sjukskrivna, arbetslösa eller beroende av insatser från socialförvaltning och behov av utredning, bedömning/rehabilitering.

Särskilt prioriterade i denna grupp var:

  • Personer som stod nära arbetsmarknaden.
  • Personer med psykosociala problem
  • Personer som riskerade att hamna i en gråzon mellan myndigheterna
  • Unga vuxna som stod utanför arbetsmarknaden
  • Invandrare

Målgruppen var människor som var i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser, d v s insatser från flera parter.

Till toppen

Få nyheter direkt till din inkorg!