Fler i arbete genom ASF

Syfte

Syftet med projektet är att stärka länets arbetsintegrerande sociala företag så att de kan bidra till att öka sysselsättningen och ge ökade möjligheter till personer med svag förankring på arbetsmarknaden att få ett arbete. Projektet inriktas på att skapa hållbara strukturer för långsiktig regional samverkan, kunskaps o kompetensutveckling samt affärsutveckling för fler jobb i ASF. Kunskapen kring ASF hos offentliga och privata aktörer är väldigt liten, därmed är inte heller intresset särskilt stort för vad de arbetsintegrerande sociala företagen gör och står för. Ett konstruktivt arbete för att öka kontaktytorna skulle sannolikt resultera i både ökad medvetenhet och ökade affärsmöjligheter för alla parter.

Syftet med projektet är att stärka länets arbetsintegrerande sociala företag så att de kan bidra till att öka sysselsättningen och ge ökade möjligheter till personer med svag förankring på arbetsmarknaden att få ett arbete. Projektet inriktas på att skapa hållbara strukturer för långsiktig regional samverkan, kunskaps o kompetensutveckling samt affärsutveckling för fler jobb i ASF. Kunskapen kring ASF hos offentliga och privata aktörer är väldigt liten, därmed är inte heller intresset särskilt stort för vad de arbetsintegrerande sociala företagen gör och står för. Ett konstruktivt arbete för att öka kontaktytorna skulle sannolikt resultera i både ökad medvetenhet och ökade affärsmöjligheter för alla parter.

Mål

Projektet ska bidra till att följande mål i den regionala handlingsplanen uppnås.
– Ökad tillväxt inom befintliga ASF
– Antalet sysselsatta inom ASF ska ha ökat med 15% till 2020
– Antalet anställda inom ASF ska ha ökat med minst 15 % till 2020 varav 5 % uppnått till 2018.

Vid projekttidens slut är målet att:
– ASF-nätverket har en stabil och kontinuerlig verksamhet med återkommande träffar, minst 4 ggr/år
– Kompetensutveckling har skett inom områden såsom CSR och samverkanslösningar
– Minst 4 lokala CSR-samarbeten har utvecklats
– ASF i länet har utvecklat sin användning av sociala medier
– En modell för omvärldsbevakning i ämnet har etablerats eller anslutits till redan existerande system
– ASF har kännedom och söker lösningar för sin finansiering hos lokala och nationella källor
– Lokala policys och handlingsplaner finns i minst 4 av länets kommuner

Upplysningar om insatsen lämnas av:

Joakim Ivarsson

171031 kort beskrivning av Fler i arbete i ASF

Save the date Sociala Innovationer 2018

Till toppen

Få nyheter direkt till din inkorg!