Indikatorprojektet

Syfte

Indikatorer för finansiell samordning är ett instrument för samordningsförbund
att bedöma egen verksamhetsutveckling över tid, möjliggöra jämförelser mellan förbund,
samt ge förbund och ingående parter ett stöd i att förbättra samordningen
av arbetslivsrehabiliterande insatser.

Syftet är att stödja verksamhetsutvecklingen hos samordningsförbunden
och indikatorerna ska kunna vara ett stöd för dess styrelser när de fattar beslut.

Målgrupp

Enkäterna vänder sig till deltagare, personal i insatsen, parternas chefer, styrelse samt förbundschef.

Mål

Indikatorerna är ett mått för att följa upp de finansierade insatsernas kvalité och
utveckling och inte den enskilde individens rehabiliteringsprocess. Kvalité och
utveckling mäts genom att göra nedslag vid olika tidpunkter för insatser och
samordningsförbund och resultatet erhålls genom att jämföra hur de olika
mätomgångarna skiljer sig åt. Individernas svar blir då ett mått på hur insatserna
levererar.

Metoder och arbetssätt

Mätning vid minst ett tillfälle per år. Mätperiod 1 november till 31 oktober.

NNS samlar in material under november månad på årsbasis.

Enkäterna fylls i och registreras in av administratör på förbundet. Läs mer om tillvägagångssättet på www.nnsfinsam.se

Upplysningar om insatsen lämnas av:

Malin Gruvhagen

Läs mer på www.nnsfinsam.se

Se film om indikatorerna och dess syfte. Hur vet vi att det blir bättre?

Användarmanual

Enkäterna finns för nedladdning på www.nnsfinsam.se

Till toppen

Få nyheter direkt till din inkorg!