Tillsammans är logiskt

Syfte

Arbeta fram ett nytt länsövergripande förhållnings- och arbetssätt mellan Landstinget och Försäkringskassan för att minska ohälsan i länet och därmed stärka individen i att ta egenansvar för sin hälsa och sitt välmående.

Mål

Kompetensutveckling för en gemensam kunskapsgrund som gagnar individ och samhälle vilket leder till förbättrad process och samordning och därmed minskat inflöde av sjukskrivningar.

Metoder och arbetssätt

Processtöd
Uppdraget för projektledaren är att samordna kompetensutvecklingen och stötta teamen i processutvecklingen samt bidra till god samverkan.
Handledning
Handledning för läkare av leg. psykiatriker. Syftet med handledningen är att stärka läkarna i sin profession i mötet med patienten. Stötta läkarna i att se hela individen och dess behov och möjligheter. Ge läkarna styrka att våga stå för sina medicinska bedömningar och att inte se sjukskrivning som enda åtgärden för patienten.
ACT – Acceptance and Commitment Therapy (Training)
ACT är en utveckling av kognitiv beteendeterapi och en beteendeterapeutisk modell som syftar till att hjälpa människor hitta ett förhållningssätt till tankar och känslor för att kunna ta egenansvar och bidra till sitt eget välmående och sin hälsa.

Genomförande

Del 1: Halvdags utbildning till all personal på de aktuella hälsocentralerna och handläggare, stödfunktioner och chefer på Försäkringskassan.
Syftet med halvdagen är att ge all personal som arbetar med patientgruppen en övergripande bild av vad ACT är samt hur det används i arbete med patienter.
Del 2: Två heldagars utbildning för de team på Landstinget och handläggare, stödfunktioner och chefer på Försäkringskassan som kommer att arbeta med den utvalda patientgruppen.
Syftet med dessa två dagar är att ge en fördjupad förståelse för ACT samt hur man använder det i sitt dagliga arbete.
Del 3: En heldags fördjupande utbildning för rehab.koordinatorerna på de aktuella hälsocentralerna.
Syftet med dagen är att ge en fördjupad förståelse för hur rehab.koordinatorerna kan använda sig av ACT-principer i sitt dagliga arbete och vara den som håller detta perspektiv aktuellt i rehabiliteringsärenden där flera professioner är inblandade.
Föreläsning
Föreläsning om beteendemedicinsk diagnostik baserad på inlärningspsykologi, motivation och psykologiska interventioner. Hur hjälper vi våra patienter att bli medvetna aktörer istället för reaktiva passagerare? Att bidra till ökad funktion istället för att befästa passivitet i väntan på symptomfrihet.

Upplysningar om insatsen lämnas av:

Malin Gruvhagen

Ansökan samordningsförbundet projekt smärta

Till toppen

Få nyheter direkt till din inkorg!