KRAMI – förstudie

KRAMI

Syfte

Kriminalvården gör en förstudie gällande KRAMI i södra länet. Ambitionen är att starta en KRAMI verksamhet här.

Det finns i dagsläget 24 KRAMI i landet. De är organiserade på olika sätt avseende styrning, huvudmannaskap och finansiering. Det är därför viktigt att utröna hur förutsättningarna ser ut i Kalmar län. En förstudie som beskriver förutsättningarna ger ett bra underlag för beslut i dessa viktiga frågor. Läs mer om KRAMI här.

Mål

Förväntat resultat är att förstudien ska ge underlag för hur ett KRAMI skall organiseras på bästa sätt utifrån de förutsättningar som finns i vårt län. Genom studiebesök på andra KRAMI-enheter skall förstudien ge kunskap om: organisationsformer, upplevda svårigheter, resultat och hur förarbetet inför start lämpligen skall bedrivas.

Upplysningar om insatsen lämnas av:

Malin Gruvhagen

Ansökan samordningsförbundet KRAMI

Läs mer om KRAMI här

Till toppen

Få nyheter direkt till din inkorg!