Samverkan leder till arbete

Syfte

Projektet är nu inne i sin analys- och planeringsfas. Det kommer att utrönas hur arbetet ska se ut gällande att stärka personers möjligheter till egen försörjning via arbete. Det kommer skapas lokal verkstäder i länet som ska samla profession för att nå en samlad planering.

Läs mer via Projekt Samverkan leder till arbete

Upplysningar om insatsen lämnas av:

Joakim Ivarsson

Ansökan_slutgiltig_2017-06-15

Till toppen

Få nyheter direkt till din inkorg!