Stoppa våldet

Att öka upptäckten av 
psykiskt, fysiskt och sexuellt våld

Det är vad regeringsuppdraget handlar om som NNS drivit
tillsammans med flera samordningsförbund från hösten 2019.

2023 gick vi med i det samarbete som finns mellan Socialstyrelsen och NNS som en del i det nationella uppdraget Stoppa våldet.

Uppdraget syftar till att vara en del i att upptäcka upplevelse och erfarenhet av våld i den målgruppen som vi finns för.

Flera förbund är anslutna sedan tidigare.

Den erfarenhet som man sett är att det kommit in många svar från samordningsförbundens verksamhet och där finns också en stor förekomst av upplevelse och erfarenhet kring området. Enligt tidigare nationella rapporter så ser man en förekomst på 70-80% i den målgruppen som vi finns för.

Vi har genomfört de första frågeformulären under senare halvåret av 2023 och rapporterat in dessa nationellt. I rapporten från uppdraget för 2023 kommer alltså Kalmar läns siffror att finnas som en del i den nationella statistiken.

När vi ber individen fylla i frågeformuläret så får de samtidigt en broschyr som vi tagit fram där det finns hänvisning både till nationella och lokala stödfunktioner dit de kan vända sig. Vårt huvudsakliga uppdrag är att samla in erfarenheter av våld, vi har inget uppdrag att arbeta vidare med individen i någon form av behandlande eller rehabiliterande specifik metod. Vi ska lotsa vidare till de instanser som jobbar professionellt med detta.

Till toppen

Få nyheter direkt till din inkorg!