ESF Projekt SIA

Om projektet

SIA (Samverkan, Inkludering och Anställningsbarhet- i Kalmar län) är ett ESF- finansierat samverkansprojekt som fokuserar på utanförskapsfrågan både ur ett reaktivt och ett proaktivt perspektiv. I det reaktiva perspektivet fångas personer upp som i dag befinner sig i ett utanförskap och rustas ut ur sin situation. Det proaktiva spåret riktar sig till personer som riskerar att hamna i utanförskap.

Ett led i att lösa utanförskapsproblematiken är en effektiv samverkan på lokal nivå mellan de verksamheter som vanligen möter individer i ett utanförskap, som socialtjänst, skola och arbetsmarknadsenhet. Projektet fokuserar därför även på att ta fram och upprätthålla lokal samverkansstruktur mellan dessa.

Kommunförbundet leder och samordnar projektet på regional nivå och i varje medverkande kommun finns en projektledare som håller i det lokala arbetet.

Syfte: att deltagarna i projektet ska påbörja studier och/eller arbete.
Tidsperiod: Februari 2023 – januari 2026.

Medverkande parter

Kommunförbundet Kalmar län samt kommunerna Borgholm, Emmaboda, Hultsfred, Mönsterås, Mörbylånga, Nybro, Torsås, Vimmerby, Västervik, Oskarshamn, Högsby. Övriga samverkanspartners är Samordningsförbundet i Kalmar län, Region Kalmar län, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Rädda Barnen region syd och Fryshuset Småland/öarna. Campus Västervik är utvärderare för projektet och finansieras av ESF.

Till toppen

Få nyheter direkt till din inkorg!