Steget framåt

Projektet bedrivs i samverkan mellan socialförvaltningen i Borgholms kommun, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Landstinget i Kalmar län.

Projektet påbörjades den 1 september 2012 och skall pågå till den 31 augusti 2015.

Syfte 
Projektet syftar till att effektivisera samverkansmyndigheternas resurser och kompetens samt att tillsammans med deltagaren söka arbetsplatser inom offentlig och privat sektor.

Målgrupp

Personer med psykisk ohälsa, som försvårar ingången i deras arbetsliv, i ålder 19-60 år med prioritering till yngre personer 19-29 år. Personerna är utan arbetsgivare och har ersättning genom aktivitetsersättning, sjukskrivning eller försörjningsstöd.

Deltagaren ska bedömas vara behov av samverkansmyndigheterna inför en etablering på arbetsmarknaden.

Verksamhetsmål

  • Under projekttiden finns utrymme för 15 deltagare per år.
  • Målet är att 30 % av deltagarna ska få en ökad egenförsörjning genom arbete eller utbildning.

Individuella mål

  • Varje deltagare ska få EN handlingsplan där berörda myndigheter och deltagare medverkar och undertecknar.
  • Livskvalité ska mätas under projekttiden.
  • Uppföljning med deltagarna 90 dagar efter avslutad insats.

Upplysningar om projektet lämnas av:

Lena Aronsson, telefon: 0485-886 30, e-post: lena.aronsson@borgholm.se

Eva Nilsson, telefon: 070-6068563, e-post: eva.c.nilsson@borgholm.se

Till toppen

Få nyheter direkt till din inkorg!