Navigatorskolan

Projektet bedrevs i nära samverkan mellan socialförvaltningen i Kalmar kommun och Kalmarsunds Gymnasieförbund med den Lokala samverkansgruppen, bestående av representanter för Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun, som styrgrupp.

Projektet startade den 8 januari 2013 och pågick till den 31 december 2015.

Beslut har därefter tagits att Navigatorskolan kommer att leva vidare i Kalmarsunds Gymnasieförbunds regi fr o m 1 jan 2016.

Målgrupp 

Navigatorskolan vände sig till 16-20 åringar och var en plats för de som behövde ett alternativ till den traditionella undervisningen i skolan. På Navigatorskolan blandades praktiskt arbete med teori vilket underlättade för de som hade svårt för den vanliga klassrumspedagogiken eller hade en stor skoltrötthet. Projektet vände sig även till dem som fanns utanför skolan av olika anledningar. Det fanns också möjlighet till personlig utveckling och vägledning då det var ett projekt med de fyra myndigheterna plus skolan som samarbetspartner.

Syfte 

Syftet med Navigatorskolan var att skapa en verksamhet där det blev möjligt att erbjuda målgruppen en plattform där de kunde växa och känna sig trygga för att sedan hitta sin väg till arbetslivet och delaktighet i samhället.

Mål

Det övergripande målet var att fånga upp den ungdomsgrupp i åldern 16-20 år som inte befan sig i skolans värld eller inte fungerade i den traditionella skolan av olika anledningar. Genom att skapa en verksamhet där främst gymnasieskolan, KIA och socialtjänsten samverkade skulle dessa ungdomar känna trygghet, delaktighet och meningsfullhet så att deras kapacitet ökade beträffande att klara studier och att närma sig den reguljära arbetsmarknaden och därmed bli anställningsbara.

Personal

Personalen bestod av en projektledare, en socialarbetare och en lärare som samtliga arbetade heltid.

Lärande utvärdering

Projektet har varit föremål för en läörande utvärdering som kom fram till att:

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att Navigatorskolan gör skillnad för merparten av sina elever, dvs på individnivå. Genom projektet har samverkan utvecklats på organisationsnivå mellan parterna. Ytterligare samverkansparter behöver bli delaktiga i projektet för att nå ännu bättre resultat för varje elev.

Ytterligare information om projektet:

Kopia på ansökan till samordningsförbundet om projektet kan fås av ovanstående kontaktpersoner eller direkt från förbundet.

Till toppen

Få nyheter direkt till din inkorg!