TIA

Parter är Socialförvaltningen och Arbetsmarknadsenheten i Kalmar kommun, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Landstinget i Kalmar län.

Projektet påbörjades 1 juni 2008 och och har förlängts flera gånger. Det avslutades den 31 december 2016.

Syfte

Syftet med projekt TIA var att ge målgruppen en varaktig lösning på sin försörjnings- och sysselsättningssituation.

Mål

Det huvudsakliga målet under projekttiden var att 90% av de anställda deltagarna är kvar i arbete efter 2 år.

Målet var också att 20 personer skall aktualiseras för samverkan under 2 år. Minst 40% skulle gå till arbete med eller utan anställningsstöd på heltid eller deltid.

Ambitionen var att 70% inom 12 månader från aktualisering skulle ha kommit i arbete alternativt påbörjat arbetsmarknadspolitiska insatser mot arbete eller sysselsättning.

Målgrupp

Svagbegåvade med funktionsnedsättning (företrädesvis med intellektuellt arbetshandikapp). Målgruppen omfatta allade åldersgrupper, men i samverkan sattes störst fokus på unga handikappade. Kvinnorna, unga mammor, i denna grupp var särskilt prioriterade.

Personalresurser

TIA hade en projektledare, två handledare och 0,25 % administratör samt har en allmänläkare och en psykiatriker knutna till projektet.

Metod

Arbetet med deltagarna på TIA var indelat i fyra steg: kartläggning, arbetsträning, arbetsprövning och avslut. Kartläggning och arbetsträning sker i första hand i projektets lokaler medan arbetsprövning sker hos olika arbetsgivare.

Slutrapport

En slutrapport om projektet kommer att läggas ut när den är klar.

Upplysningar om projektet lämnas av:
Stina Randevall-Hjartstam, tel. 0480-45 01 29

Till toppen

Få nyheter direkt till din inkorg!