Vägen till självförsörjning

Projektet bedrivs i samverkan mellan socialförvaltningen i Torsås kommun, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Landstinget i Kalmar län.

Projektet påbörjades den 1 september 2013 och pågick ursprungligen till den 31 december 2015. Projektet har sedan förlängts under ytterligare två år och pågår nu till 31 december 2017.

Syfte och mål

Syftet är att stärka och öka livskvalitén hos personer med behov av särskilt stöd

Målet är att utifrån projektet arbetsmodell stärka individen, till att nå arbete eller studier.

Målgrupp 

Projektet riktar sig till arbetslösa personer i åldern 16-64 år med social, psykiskoch/eller fysisk funktionsnedsättning och är i behov av myndigheternas gemensamma insatser för att närma sig arbetsmarknad eller studier.

Totalt förväntas 28-30 personer delta i projektet under 2016-2017. Insatstiden varierar, men överstiger inte ett år.

Verksamhetsmål

40 procent ska efter avslutad aktivitet vara självförsörjande genom arbete eller studier.

Individuella mål:

  • Projektet ska resultera i ökad egen försörjning.
  • Individuell genomförandeplan ska upprättas för alla deltagare.
  • Livskvaliteten ska öka för de individer som deltar i projektet.
  • 90 dagar efter avslutad insats sker en individuell uppföljning.
  • 1 år efter avslutad insats sker ytterligare en individuell uppföljning.

Metod

En arbetsmodell är framarbetat tillsammans med berörda myndigheter.

Modellens grundprincip är att individen med hjälp av en stödperson så kallad vägledare, identifierar individens behov av hjälp för att nå arbetsmarknaden. Utifrån dessa behov sätts en resursgrupp samman där vägledaren hjälper individen i fortsatt kontakt med resursgruppen. Vägledaren hjälper individen genom programmet i fem steg där varje steg har ett tydligt syfte. De fem stegen består av identifiering av individ, behovsanalys, basaktiviteter, intresseväckare, praktikplats och därefter avslut.

Upplysningar om projektet lämnas av:

Lisbeth Segerdahl, Projektledare/vägledare

Tel: 0486-337 81

E-post: lisbeth.segerdahl@torsas.se

Till toppen

Få nyheter direkt till din inkorg!