Leva Livet

Projektet bedrevs i samverkan mellan socialförvaltningarna i Hultsfreds och Vimmerby kommuner, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Landstinget i Kalmar län.

Syfte

Projektet syftade till att:
effektivisera samverkansmyndigheternas tillgängliga resurser och kompetens,
stärka personer som står en bit från arbetsmarknaden eller påbörja studier för att öka möjligheterna till egen försörjning, samt att
tidigt identifiera och kartlägga behov av insatser från andra samverkande myndigheter.

Projektet påbörjades den 1 december 2011 och pågick till den 30 november 2014.

Målgrupp

Projektet vände sig till unga som var i behov av myndigheternas gemensamma insatser för att närma sig arbetsmarknad och/eller studier.
För att vara aktuell för projektet skulle följande kriterier vara uppfyllda:
ålder 18-29 år,
aktuell på minst en samverkansmyndighet,
fysisk, psykisk eller social ohälsa.

Verksamhetsmål

Årligen skulle 30 personer delta i projektet.
30 % av dessa skulle inom 90 dagar efter avslutad aktivitet ha fått ökad egenförsörjning genom arbete eller studier

Individuella mål

Individuell genomförandeplan skulle upprättas för alla deltagare och insatsen skulle resultera i ökad egen försörjning.Insatstiden skulle variera utifrån den enskilde deltagarens behov.

Arbetsmetoder

Framgångsrika metoder som använts i projektet har varit regelbundna fysiska träffar, ungefär 2-6 gånger/månad.

Projetket har även erbjudit gruppaktiviteter. En mycket uppskattad tre-veckorskurs som heter ”Att växa som människa” från företaget Lövhöjden. Man har också haft en mycket givande två-dagars Ekonomismartutbildning från Folkuniversitetet och vägledarna har hållit i egna gruppaktiviteter,

Upplysningar om projektet lämnas av:
Malin Strömmert, projektledare

Telefon: 0495-24 08 73 eller 070-234 23 99
E-post: malin.strommert@hultsfred.se

Till toppen

Få nyheter direkt till din inkorg!