Vägknuten

Projektet bedrevs i samverkan mellan kommunerna i Oskarshamn, Högsby och Mönsterås, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Landstinget i Kalmar län.

Syfte
Projektet syftade till att:

 • effektivisera samverkansmyndigheternas resurser och kompetens och ta tillvara framgångsfaktorer från tidigare samverkansprojekt.
 • stärka personer som står en bit från arbetsmarknaden, så att de kan närma sig den reguljära arbetsmarknaden eller påbörja studier för att öka möjligheterna till egen försörjning.
 • tidigt identifiera och kartlägga behov av insatser.

Projektet påbörjades den 1 februari 2011 och pågick till den 31 januari 2014.

Målgrupp
Projektet vände sig till unga i åldersgruppen 18-33 år som var i behov av myndigheternas gemensamma insatser för att närma sig arbetsmarknad och/eller studier. Följande kategorier kunde vara representerade:

 • arbetslösa
 • arbetslösa som har sjukpenning eller sjuk- och aktivitetsersättning
 • anställda som har sjukpenning eller sjuk- och aktivitetsersättning men inte kan återgå på grund av funktionshinder
 • personer med långvarigt försörjningsstöd

Verksamhetsmål

 • Ca 30 personer/år skulle delta i projektet. Totalt ca 90 personer under projekttiden. 30 % av dessa skull inom 90 dagar efter avslutad aktivitet ha fått ökad egenförsörjning genom arbete eller studier.
 • Insatstiden kunde variera utifrån den enskilde deltagarens behov, men översteg inte 12 månader.

Individuella mål

 • Projektet skule resultera i ökad egen försörjning
 • Individuell genomförandeplan skulle upprättas för alla deltagare
 • Livskvaliteten skulle öka för de individer som deltog i projektet.

Resultat

Projekttet har  arbetat med sammanlagt 60 personer.

25 av dessa personer har nått ökad egenförsörjning genom arbete eller studier 90 dagar efter avslutad aktivitet i projektet. I procent räknat är det ca 42 % som gått vidare mot jobb och utbildning.

Många har också ökat sin livskvalitet genom att slutat eller minskat sina kontakter från psykiatrin, socialtjänsten, Försäkringskassan och/ eller andra myndighetsdelar till jobbföreberedande aktiviteter inom exempelvis Arbetsförmedlingen.

Processen för samverkan har till stor del under projekttiden varit mycket god genom snabb hantering av ärende i de olika myndigheterna när det gäller oplanerade individkontakter eller händelser som uppstått.

En framgångsfaktor är den gruppverksamhet som bedrivits inom projekt Vägknuten. Personalen har sett att detta är ett bra sätt för individerna att komma framåt i sin process mot arbete och studier men också för att komma vidare i sin personliga utveckling. Genom att delta i gruppaktiviteter har de snabbare kunnat skapa en relation med varje deltagare och deltagarna har fått feedback både från vägledarna och från andra deltagare.

Även täta kontakter mellan vägledare och deltagare i form av motiverande samtal, pushning stöttning och uppföljningar hos arbetsgivare har varit framgångsfaktorer.

Till toppen

Få nyheter direkt till din inkorg!