Vägknuten

Vägknuten har verksamhet i tre kommuner

Oskarshamn, Högsby, Mönsterås

Personalen utgår från Oskarshamn

Kontaktperson Magdalena Ågren

Tel. 0491-88970

Vägknuten i Oskarshamn, Högsby och Mönsterås

Insatsen bedrivs i samverkan mellan kommunerna i Oskarshamn, Högsby och Mönsterås, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Landstinget i Kalmar län.
Vägknuten 2.0 är en vidareutveckling av tidigare projekt Vägknuten och Vägknuten 2 som bedrivits i dessa kommuner.

Från och med 1 januari 2020 är Vägknuten en långsiktig insats, det betyder att den kommer att finnas kvar så länge målgruppen finns och så länge syftet uppnås. Numera heter den enbart Vägknuten.

Vägknuten erbjuder NADA.

Syfte

Projektet syftar till att hjälpa individer till ökad egen försörjning samt ökad livskvalité genom att:

Målgrupp

Projektet vänder sig till personer i yrkesverksam ålder från 18 år.

För att delta i projektet ska den enskilde bedömas vara i behov av samverkan och stöd från myndigheterna inför etablering eller återetablering på arbetsmarknaden och egen försörjning.

Projektet syftar till ökad självförsörjning genom verktyg som kontinuitet, stabilitet, inlärning och sociala relationer.

Mål

Metoder och arbetssätt

Projektet kommer arbeta utifrån metoderna ”empowerment” och ”supported employment”. Båda metoderna syftar till att öka individens eget handlingsutrymme och se styrkorna hos var och en. När det finns hälsoproblem, brist i det svenska språket eller en kombination av båda är det viktigt att deltagarna själva känner att de kan påverka sin livssituation. Förändringarna kan bli långvariga om personen själv känner deltagande i vägen dit.

Projektet erbjuder individuell vägledning och kontinuerlig gruppverksamhet, där innehållet anpassas efter gruppens dynamik och behov. Gruppverksamheten ger övning i tidspassning och sociala funktioner i grupp. Gruppen är viktig för den personliga utvecklingen och centralt i projektets arbetssätt där vägledarna har flera års erfarenhet med sig. Verksamheten erbjuder praktik- och jobbsökaraktiviteter samt självförtroendehöjande övningar i olika former. Projektet kommer även ta hänsyn till åldersfördelning vid gruppstart och kommer kunna erbjuda olika separata aktiviteter om behoven finns. Syftet med arbetssättet är att underlätta etablering på arbetsmarknaden genom att deltagarens hela sociala situation ställs i fokus. Intaget till Vägknuten 2.0 kommer att ske löpande efter att ärendena tagits upp i operativa handläggningsgruppen. Deltagandet måste bygga på frivillighet från individen.
Metod kan komma att revideras under projektet vid behov.

Upplysningar om projektet lämnas av:

Magdalena Ågren

Tel. 0491-88970

Mateo Saranovic

Tel. 0491 – 88646

Ann-Louise Håkansson

Tel. 0491-886 38

Ansökan Vägknuten 2.0

Flödesschema för deltagare

Till toppen

Få nyheter direkt till din inkorg!