Vägknuten

Vägknuten har verksamhet i tre kommuner

Oskarshamn, Högsby, Mönsterås

Personalen utgår från Oskarshamn

Kontaktperson Magdalena Ågren

Tel. 010-356 01 91

Insatsen Vägknuten bedrivs i samverkan mellan kommunerna i Oskarshamn, Högsby och Mönsterås, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Kalmar län. Vägknuten finansieras av Samordningsförbundet i Kalmar län.
Vägknuten är en vidareutveckling av tidigare projekt Vägknuten 2.0 som bedrivits i dessa kommuner, och tillhör sedan 2016 arbetsmarknadsenheterna i dessa tre kommuner. 

Från och med 1 februari 2020 är Vägknuten en långsiktig insats, det betyder att den kommer att finnas kvar så länge målgruppen finns och så länge syftet uppnås. Numera heter den enbart Vägknuten. Tiden i insatsen varierar utifrån den enskilde deltagarens behov.

Vägknuten erbjuder NADA-öron akupunktur.

Syfte

Att bibehålla och utveckla samverkan mellan parterna är vårt huvudsyfte. Vi vill också fortsätta att utveckla metoder för att i samverkan kunna erbjuda individer en sammanhängande insats som kan öka deras förutsättningar att nå ökad självförsörjning alternativt att de får stöd och underlag för att få rätt till rätt ersättning.

Målgrupp

Personer som är i behov av samordnade insatser för inträde eller återgång till arbetsmarknaden eller i annan varaktig försörjning. Insatsen vänder sig till personer i yrkesverksam ålder från 18 år.

Mål

Målsättning är att hantera 60 konsultations- och insatsremisser samt ha 30 deltagare på årsbasis verksamheten kommer att utvärderas enligt Samordningsförbundets riktlinjer med registrering i SUS och utifrån Indikatorerna.

Metod och arbetssätt

Metoden 7TJUGO och lösningsfokuserat arbetssätt bygger på ett coachande förhållningssätt med fokus på motivation, stöd, vägledning och inspiration gentemot arbetslinjen och egen försörjning. Den enskildes egna resurser ska ställas i fokus och vara vägledande för genomförandeplanen.

7TJUGO genomsyrar vårt bemötande och förhållningssätt. Syftet är att stärka den inre motivationen till förändring och den egna tron på förändringsförmåga. Vi ser till hela individens behov.

En coachande metod och kompetens som bygger på att stärka den enskilde i sin egen kapacitet och där dialogen förs utifrån förhållningssätt och möjligheter.

Verksamheten erbjuder vägledning, gruppverksamhet, intern såväl som extern praktik och arbetsträning enligt individuell planering. I vår gruppverksamhet arbetar vi tematiserat i rullande block med olika tema. Vi erbjuder möjlighet till träning i tidspassning, närvaro och sociala funktioner, stöd i praktik- och jobbsökaraktiviteter samt friskvård. Du som är motiverad att vilja göra en förändring av din nuvarande situation har möjlighet via din myndighet få mer information.

Upplysningar om projektet lämnas av:

Magdalena Ågren

Tel. 010-356 02 91

Mateo Saranovic

Tel. 010-356 02 04

Ann-Louise Håkansson

Tel. 010-356 01 92

Ansökan Vägknuten 2.0

Ansökan LIS Vägknuten

Samtycke Vägknuten

Flödesschema för deltagare

Till toppen

Få nyheter direkt till din inkorg!