Arbetsrehab Hultsfred och Vimmerby

Projektet bedrevs i samverkan mellan socialförvaltningarna i Hultsfred och Vimmerby,  Arbetsförmedlingen, Landstinget i Kalmar län och Försäkringskassan. Det påbörjades den 1 april 2007 och pågick till den 31 december 2009.

Projektet var en utrednings- och rehabiliteringsverksamhet för tidig identifiering och kartläggning av  rehabiliteringsbehov. Man gjorde bedömningar av individers arbetsförmåga. Rundgång mellan myndigheter skulle förhindras och de gemensamma resurserna skulle användas effektivt.

Målgrupper var arbetslösa och/ eller sjukskrivna utan arbetsgivare, personer som hade försörjningsstöd, personer med psykosociala problem. Projektet pekade särskilt på många ungdomars och invandrares behov av insatser för att kunna försörja sig själva.

Till toppen

Få nyheter direkt till din inkorg!