Indikatorprojektet

February 5th, 2018
Syfte Indikatorer för finansiell samordning är ett instrument för samordningsförbund att bedöma egen verksamhetsutveckling över tid, möjliggöra jämförelser mellan förbund, samt ge förbund och ingående parter ett stöd i att förbättra samordningen av arbetslivsrehabiliterande insatser. Syftet är att s ...

Utbildningsinsatser

February 5th, 2018
Vi på förbundet ser fortbildning/utbildning/reflektion som oerhört viktigt för vår framtid och våra framgångar. Vi syr gärna ihop utbildningar kring det som efterfrågas. Vad har vi på gång just nu kring utbildning? 7tjugo junior 22-23 maj 2018. Vår personal i insatserna är sedan tidigare utbildade i ...

Jämställdhet

February 5th, 2018
Samordningsförbundet i Kalmar Län har anslutit sig till den regionala jämställdhetsstrategin som tagits fram för Kalmar Län.  Det är Länsstyrelsen i Kalmar län som driver processen kring jämställdhetsstrategin som benämns ”Ett jämställt Kalmar län”. I och med att Samordningsförbundet anslu ...
Till toppen

Få nyheter direkt till din inkorg!