IKO – Vi blir fler

August 29th, 2019
Syfte Vi blir fler – Integration, kompetens och organisation (IKO) – är ett ESF-projekt för att höja kunskapen och skapa en högre interkulturell kompetens vilket ska leda till utveckling av organisationer och ökad samverkan i Kalmar län. Regionförbundet i Kalmar Län är projektägare. Aktörer oc ...

Fler i arbete genom ASF

February 5th, 2018
Syfte Syftet med projektet är att stärka länets arbetsintegrerande sociala företag så att de kan bidra till att öka sysselsättningen och ge ökade möjligheter till personer med svag förankring på arbetsmarknaden att få ett arbete. Projektet inriktas på att skapa hållbara strukturer för långsiktig reg ...

Kartläggning kring integration Högsby Kommun

February 5th, 2018
Syfte Att stärka och förbättra utomeuropeiskt födda kvinnors möjligheter och rätt att kunna delta i samhällslivet och att komma in på den reguljära arbetsmarknaden eller att påbörja studier. Att stärka samverkan mellan berörda myndigheter i kommunen för att samfällt tillvarata tillgängliga resurser. ...

Samverkan leder till arbete

February 5th, 2018
Syfte Projektet är nu inne i sin analys- och planeringsfas. Det kommer att utrönas hur arbetet ska se ut gällande att stärka personers möjligheter till egen försörjning via arbete. Det kommer skapas lokal verkstäder i länet som ska samla profession för att nå en samlad planering. Läs mer via Pr ...

KRAMI – förstudie

February 5th, 2018
KRAMI Syfte Kriminalvården gör en förstudie gällande KRAMI i södra länet. Ambitionen är att starta en KRAMI verksamhet här. Det finns i dagsläget 24 KRAMI i landet. De är organiserade på olika sätt avseende styrning, huvudmannaskap och finansiering. Det är därför viktigt att utröna hur förutsättning ...
Till toppen

Få nyheter direkt till din inkorg!