Innergården

Innergården finns i Mörbylånga kommun

Kontaktperson Lisa Ask

Tel. 0485-475 19

Insatsen bedrivs i samverkan mellan Arbetsmarknads- och integrationsenheten i Mörbylånga kommun, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Landstinget i Kalmar län.

Projektet startade den 1 januari 2013 och har efter förlängning pågått till och med den 31 december 2017. De sista två åren har det varit en delfinansiering mellan Mörbylånga kommun och Samordningsförbundet.

Från och med 1 januari 2018 är Innergården en långsiktig insats som kommer att finnas kvar så länge det finns en målgrupp och så länge som syftet uppnås. Delfinansiering med Mörbylånga kommun fortsätter.

Syfte

Syftet med insatsen är att genom samverkan mellan deltagande myndigheter och individen verka för att personer som står långt ifrån arbetsmarknaden ska få förutsättningar för att nå egen försörjning eller att få rätt ersättning från rätt instans.

Målgrupp

Personer 18-64 år som är i behov av samordnade insatser för inträde eller återgång till arbetsmarknaden eller i annan varaktig försörjning.

Mål

  • 90 % av deltagarna ska uppleva stöd och inflytande i sin process.
  • 75 % av deltagarna ska uppleva sig vara mer redo för att arbeta eller studera.
  • 30 % av deltagarna ska ha kommit ut i arbete eller studier efter avslutad insats.

Målsättning är att hantera 70 konsultations- och insatsremisser samt ha 15 deltagare på årsbasis.

Verksamheten kommer att utvärderas enligt Samordningsförbundets riktlinjer med registrering i SUS och utifrån Indikatorerna.

 

Metoder och arbetssätt

Innergården bygger på grön arbetslivsinriktad rehabilitering/naturbaserad rehabilitering där odling, trädgård, natur och utomhusvistelse utgör en stor del av verksamheten. Supported employment, där handledarna vägleder och följer individen hela vägen ut i arbetslivet är ett annat viktigt inslag. För att stärka den inre motivationen och tilltron till den egna förmågan arbetar handledarna även med 7TJUGO-metoden och med motiverande samtal.  Social samvaro, friskvård, coachning, stöd och vägledning är verktyg för att nå en bättre hälsa och inriktning mot arbetslivet. Deltagarna har möjlighet att via insatsen få arbetsträning, extern praktik och att genomföra studiebesök på arbetsplatser och skolor.

Innergårdens samverkansteam består av representanter från de myndigheter som är knutna till insatsen och arbetar med konsultationer för att få ett helhetsperspektiv på individers situation och behov.

 

Upplysningar om insatsen lämnas av:

Lisa Ask

Tel. 0485-475 19

Sanna Henrysson

Tel. 0485-474 05

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


X