Innergården

Innergården finns i Mörbylånga kommun

Kontaktperson Ewa Åkerman

Tel. 0485-478 89

Insatsen bedrivs i samverkan mellan Arbetsmarknads- och integrationsenheten i Mörbylånga kommun, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Landstinget i Kalmar län.

Projektet startade den 1 januari 2013 och har efter förlängning pågått till och med den 31 december 2017. De sista två åren har det varit en delfinansiering mellan Mörbylånga kommun och Samordningsförbundet.

Från och med 1 januari 2018 är Innergården en långsiktig insats som kommer att finnas kvar så länge det finns en målgrupp och så länge som syftet uppnås. Delfinansiering med Mörbylånga kommun fortsätter.

Syfte

Syftet med insatsen är att genom samverkan mellan deltagande myndigheter och individen verka för att personer som står långt ifrån arbetsmarknaden ska få förutsättningar för att nå egen försörjning eller att få rätt ersättning från rätt instans.

Målgrupp

Personer 18-64 år som är i behov av samordnade insatser för inträde eller återgång till arbetsmarknaden eller i annan varaktig försörjning.

Mål

Målsättning är att hantera 70 konsultations- och insatsremisser samt ha 30 deltagare på årsbasis.

Verksamheten kommer att utvärderas enligt Samordningsförbundets riktlinjer med registrering i SUS och utifrån Indikatorerna.

Metoder och arbetssätt

Innergården bygger på arbetslivsinriktad rehabilitering med bas i empowermentpedagogiken och vår väl beprövade metodik 7tjugo. . Supported employment, där handledarna vägleder och följer individen hela vägen ut i arbetslivet är ett annat viktigt inslag. För att stärka den inre motivationen och tilltron till den egna förmågan arbetar handledarna med 7TJUGO-metoden och med motiverande samtal.  Social samvaro, friskvård, coachning, stöd och vägledning är verktyg för att nå en bättre hälsa och inriktning mot arbetslivet. Deltagarna har möjlighet att via insatsen få arbetsträning, extern praktik och att genomföra studiebesök på arbetsplatser och skolor.

Innergårdens samverkansteam består av representanter från de myndigheter som är knutna till insatsen och arbetar med konsultationer för att få ett helhetsperspektiv på individers situation och behov.

Upplysningar om insatsen lämnas av:

Ewa Åkerman

Tel. 0485-478 89

Klas Andersson

Tel. 0485-478 83

Sanna Henrysson

Tel. 0485-474 05

Till toppen

Få nyheter direkt till din inkorg!